Safe Harbor - Veilige haven

Safe Harbor - Veilige haven Drie wilde zwijnen die bij Weert in het water van de Zuid-Willemsvaart terecht kwamen, werden na een succesvolle reddingsactie van de brandweer onmiddellijk doodgeschoten door een jachtopziener van Rijkswaterstaat. Source: Netherlands Public Broadcasting - NOS news - 15 September 2014.

Editorial DesignGraphic DesignIllustration
2014
Back to Top